კომპანია ლაიფმასტერის მიერ შეგროვებული ინფომრაცია მოიცავს მხოლოდ და მხოლოდ სახელს და ტელეფონის ნომერის , აღნიშნული ინფომრაცია გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ კომპანიის სიახლების საინტერესო შეთავაზებების დასაგზავნად დაინტერესებული მომხმარებლისათვის.

ჩვენ არ ვყიდით ინფომრაციას , ჩვენს მიერ მოგროვებული ზემოთხსენებული ინფომრაცია მხოლოდ და მხოლოდ ინფომრაციის წყაროს ინტერესების შესაბამისად გამოიყენება მისთვისვე , მისივე მოთხოვნით ინფორმაციის მისაღებად.

მადლობა !